Logo BIP

Uchwała Nr XXII/107/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 8 września 2005 roku w sprawie zmiany uchwały XVII/83/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 29.12.2004 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005