Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 2/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu

ZARZĄDZENIE NR 2/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków dofinansowania przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2017 roku - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Załącznik nr 3 - pobierz plik

Załącznik  nr 4 - pobierz plik