Logo BIP

Informacja o możliwości uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie z zakresu usuwania azbestu w 2017 roku.

Informacja o możliwości uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie z zakresu usuwania azbestu w 2017 roku - pobierz plik