Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy "Wyposżenie pomieszczeń w ramach zadania pn.: Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użykowania budynków w Grążawach".

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy wyposażenia pomieszczeń w ramach zadania "Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych - dzienny dom (Senior Wigor)" - pobierz plik