Logo BIP

ZAWIADOMIEME O WYBORZE OFERTY NAKORZYSTNIEISZEJ pt. " Wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania pn.: Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych w Gążawach - Część V.

ZAWIADOMIEME O WYBORZE OFERTY NAKORZYSTNIEISZEJ pt. " Wyposażenie pomieszczeń w ramach zadania pn.: Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Gążawach - Część V- Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - pobierz plik.