Logo BIP

UCHWAŁA NR XXII/146/17 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

UCHWAŁA NR XXII/146/17 - pobierz plik