Logo BIP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie zamówienia obejmującego: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2017 roku”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie zamówienia obejmującego: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2017 roku” - pobierz plik