Logo BIP

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartniczka w 2017 roku”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartniczka w 2017 roku” - pobierz plik