Logo BIP

Informacje KRUS - zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych

Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych - pobierz plik

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje,  że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017r. (M.P. z 2017r. poz. 634) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2017 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3300 zł.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy