Logo BIP

Uchwała Nr XXVIII/134/06 Rady Gminy Bartniczkaz dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006