Logo BIP

Informacja o wyniku konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017.

Informacja o wyniku konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017 - pobierz plik