Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: „ Modernizacja drogi gminnej nr 080649C – Nowe Świerczyny - Szczuka”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: „ Modernizacja drogi gminnej nr 080649C – Nowe Świerczyny - Szczuka” - pobierz plik