Logo BIP

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na wykonanie zadania p.n." Termomodernizacja i remont dwóch obiektów kultury w miejscowościach Jastrzębie, Nowe Świerczyny”.

Informacja o otwarciu ofert - pobierz plik