Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: " Termomodernizacja i remont dwóch obiektów kultury w miejscowościach Jastrzębie, Nowe Świerczyny

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: " Termomodernizacja i remont dwóch obiektów kultury w miejscowościach Jastrzębie, Nowe Świerczyny" - pobierz plik