Logo BIP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy postępowania:"Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce, gmina Bartniczka".

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy postępowania:"Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce, gmina Bartniczka". - pobierz ploik