Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: " Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: " Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce” - pobierz plik