Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: " Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: " Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka” - pobierz plik