Logo BIP

Zawiadomienie o terminie podpisania umowy " Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2018 i 2019"

Zawiadomienie o terminie podpisania umowy- pobierz plik