Logo BIP

Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku