Logo BIP

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej dot. : "Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Radoszki - "Nowe Osiedle".

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej dot. : "Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Radoszki - "Nowe Osiedle". - pobierz plik