Logo BIP

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa urządzeń i sprzętu na ,,Stworzenie wypożyczalni sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w ramach

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn: ,,Dostawa urządzeń i sprzętu na ,,Stworzenie wypożyczalni sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w ramach projektu dzienny dom pobytu" - pobierz plik