Logo BIP

UCHWAŁA Nr IV/16/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia diety dla Radnych Rady Gminy Bartniczka oraz zwrotu kosztów podróży służbowych