Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartniczka w 2018 roku”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartniczka w 2018 roku”- pobierz plik