Logo BIP

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3 + 395 do km 3 + 527, długości 0,132 km; od km 10 + 337 do km 10 + 357, długości 0,020 km; od km 18

Karta informacyjna przedsięwzięcia: Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3 + 395 do km 3 + 527, długości 0,132 km; od km 10 + 337 do km 10 + 357, długości 0,020 km; od km 18 + 730 do km 19 + 100, długości 0,370 km;  od km 19 + 535 km do km 19 + 570, długości 0,035 km. - pobierz plik