Logo BIP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup i dostawa wyposażeń i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup i dostawa wyposażeń i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bartniczka". - pobierz plik