Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: " Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2018l2019"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: " Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2018l2019" - pobierz plik