Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: "Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym w miejscu przestępstwa"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - pbierz plik