Logo BIP

Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 24 października 2007 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.