Logo BIP

Informacje dot. zasad potrącania zaliczek na podatek oraz obowiązków ciążących na rolnikach w związku z zawarta umową o pomocy przy zbiorach.

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2019 r. - pobierz plik

Obowiązki ciążące na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach - pobierz plik

OBJAŚNIENIA PODATKOWE z dnia 18 stycznia 2019 r. - pobierz plik