Logo BIP

WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza pierwsry przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów gminnych, użytkowanych rolniczo.

Ogłoszenie o przetargu - pobierz plik