Logo BIP

Harmonogram pracy aptek na terenie powiatu brodnickiego od 6 maja 2019r. do 31sierpnia 2019r. oraz harmonogram dyżurów aptek w dni ustawowo wolne od pracy (święta) od 6 maja 2019r. do 31 sierpnia

Dyżury aptek w dni ustawowo wolne od pracy (święta) - pobierz plik

Harmonogram pracy aptek od do 6 maja 2019r.  do 31 maja 2019r.- pobierz plik

Harmonogram pracy aptek w miesiącu czerwcu 2019r. - pobierz plik

Harmonogram pracy aptek w miesiącu lipcu 2019r. - pobierz plik

Harmonogram pracy aptek w miesiącu sierpniu 2019r. - pobierz plik