Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Świerczyny"

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na wykonanie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Świerczyny" - pobierz plik