Logo BIP

UCHWAŁA Nr XIII/61/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007