Logo BIP

Wyniki głosowania na XI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 9 października 2019 roku.

Głosowanie - przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Bartniczka - pobierz plik

Głosowanie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bartniczka na 2019 rok - pobierz plik

Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka, - pobierz plik

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Bartniczka - pobierz plik

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bartniczka nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Jastrzębie - pobierz plik

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Bartniczka gruntów położonych we wsi Świerczynki - pobierz plik

Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych - pobierz plik