Logo BIP

Ogloszenie o kursie chemizacyjnym dla rolników.

 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy na podstawie Ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003r. (Dz. U. z 2004r. Nr 11, poz. 94 z póź. zm.) organizuje KURS CHEMIZACYJNY.  Rolnicy,  którzy odbędą powyższy kurs nabędą uprawnienia na okres pięciu lat w zakresie prawidłowego stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Szczególnie dotyczy to osób, które otrzymały zaświadczenia ukończenia kursu w 2015 roku oraz tych, którzy nie posiadają uprawnień, a będą wykonywali zabiegi ochrony roślin. Chętni rolnicy mogą zgłaszać się pod nr tel. 723 330 654 lub 56 4983653

Planowany termin kursu – 18 luty 2020r.