Logo BIP

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2020 roku''

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2020 roku'' - pobierz plik