Logo BIP

Wybór najkorzystniejszej oferty - "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu gmina Bartniczka”.

Wybór najkorzystniejszej oferty - "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu gmina Bartniczka”. - pobierz plik