Logo BIP

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA w sprawie odczytu wskazań wodomierzy.

                                                                          Bartniczka, dnia 20 października 2020r

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJT  GMINY BARTNICZKA

 

         Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia COVID – 19, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Bartniczka informuję, że do odwołania nie będą wykonywane odczyty wskazań wodomierzy przez inkasentów.

W związku z tym proszę o samodzielne odczytanie wskazań licznika lub liczników  wodomierzy  oraz przekazywanie ww. danych telefonicznie pod numer 564936813 lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ugbartniczka.pl lub woda@ugbartniczka.pl, w celu wystawienia faktury VAT. Wraz z informacją o stanie licznika proszę przekazać dane niezbędne do wystawienia faktury tj. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Ponadto proszę wskazać sposób i adres dostarczenia faktury.

Ponadto informuję, że w przypadku braku możliwości dokonania samodzielnego odczytu stanu licznika, płatności za zużytą wodę i odprowadzone ścieki można dokonać w formie zaliczkowej na konto nr 65 1020 5024 0000 1102 0010 0842

Więcej Informacji można uzyskać pod numerem tel. 564936813

 

 

 

Wójt Gminy Bartniczka

/ Wisław Biegański/