Logo BIP

Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku.

BARTNICZKA, ZDROJE, SAMIN - pobierz plik

BLOKI, BUDYNKI WIELOLOKALOWE JASTRZĘBIE - pobierz plik

BLOKI, BUDYNKI WIELOLOKALOWE NOWE ŚWIERCZYNY, ŚWIERCZYNKI, SOKOŁOWO- pobierz plik

BUDYNKI WIELOLOKALOWE GUTOWO - pobierz plik

BUDYNKI WIELOLOKALOWE, BARTNICZKA, SAMIN - pobierz plik

BUDYNKI WIELOLOKALOWE,GRĄŻAWY, ŁASZEWO - pobierz plik

GOŁKÓWKO, JASTRZĘBIE, IGLICZYZNA - pobierz plik

GRĄŻAWY, ŁASZEWO - pobierz plik

GUTOWO - pobierz plik

KOMOROWO - pobierz plik

Gołkówko, Jastrzębie, Igliczyzna, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny, Bartniczka, Komorowo, Świerczynki, Koziary - pobierz plik

Radoszki, Samin, Gutowo, Grążawy, Łaszewo - pobierz plik

NOWE ŚWIERCZYNY, STARE ŚWIERCZYNY, ŚWIERCZYNKI, KOZIARY, SOKOŁOWO - pobierz plik

RADOSZKI - pobierz plik