Logo BIP

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2020