Logo BIP

Usuwania azbestu w 2021 r. z terenu Gminy Bartniczka

Informacja - zarządzenie- pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Załącznik nr 3 - pobierz plik

Załącznik nr 4 - pobierz plik

Załącznik nr 5 - pobierz plik

Załącznik nr 6 - pobierz plik

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz plik