Logo BIP

OGŁOSZENIE - USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Bartniczka, dnia  30 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE

Gmina Bartniczka informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ przeprowadzona zostanie inwentaryzacja  ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do zainteresowanych rolników z terenu gminy Bartniczka, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bagi, o rzetelne wypełnienie załączonego formularza do dnia 15 sierpnia 2021 r. , ponieważ podane ilości odpadów będą podstawą do złożenia przez Gminę wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Formularz należy złożyć osobiście do Urzędu Gminy Bartniczka (pok. nr 8) bądź wysłać pocztą. Można go pobrać ze strony internetowej: www.ugbartniczka.pl – zakładka aktualności, a także w Urzędzie Gminy Bartniczka, pokój nr 8 oraz u Sołtysów.

Jednocześnie informuję, że kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia jest wyłącznie koszt transportu z miejsca wskazanego przez Gminę. Program przewiduje dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 500 zł za 1 MG usuwanych odpadów, podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego.

Zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej będzie realizowana pod warunkiem pozyskania przez Gminę Bartniczka dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Złożenie formularza nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na do zadanie dla Gminy Bartniczka.

UWAGA

Posegregowane odpady folii rolniczych zostaną odebrane wyłącznie w ilości wcześniej zadeklarowanej przez rolnika

Szczegółowe informację można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Bartniczka (pok. nr 8)  bądź pod numerem telefonu: (56) 49 368 22.

UWAGA! NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO INFORMACJĄ
O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY BARTNICZKA.

 

         Wójt Gminy

                                                                          /Wiesław Biegański/

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz informacyjny - pobierz plik

              2. Oświadczenia i formularz informacyjny dot. pomocy de minimis - pobierz plik