Logo BIP

Ogłoszenie o zmianie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2021 roku na obszarze Gminy Bartniczka.

Ogłoszenie o zmianie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2021 roku na obszarze Gminy Bartniczka - pobierz plik