Logo BIP

Ogłoszewnie o zamówieniu "Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowosciach Jastrzębie i Radoszki"

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/602814

Ogłoszenie BZP - pobierz plik

1. SWZ - pobierz plik

2. Załącznik nr 1 - pobierz plik

3. Załączniki nr 2 i 3 - pobierz plik

4. Załącznik nr 4 - pobierz plik

5. Załącznik nr 5 - pobierz plik

6. Załącznik nr 6 - pobierz plik

7. Załącznik nr 7 - pobierz plik

Jastrzębie - Dokumentacja projektowa - pobierz pliki

Radoszki - Dokumentacja projektowa - pobierz plik

Ogłoszenie BZP - zmiana SWZ - pobierz plik

Zmiana SWZ - pobierz plik

Załącznik do SWZ 2 A- pobierz plik

Załącznik do SWZ 7A - pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu - pobierz plik

Odpowiedz na pytania do SWZ - pobierz plik