Logo BIP

Zmiana numerów telefonów Urzędu Gminy Bartniczka

W związku ze zmianą numerów telefonów, Urząd Gminy Batrniczka podaje nowe zmienione numery.

Lp.

Stanowisko

Nr telefonu

1

Urząd Gminy

056 49 368 10

2

Sekretariat

056 49 368 11

3

 

056 49 368 12

4

Budownictwo, inwestycje, rolnictwo, zaopatrzenie w wodę, gospodarka ściekowa

056 49 368 13

5

Gospodarka gruntami, drogi

056 49 368 14

6

 

056 49 368 15

7

Opieka społeczna -GOPS

056 49 368 16

8

Opieka społeczna -GOPS

056 49 368 17

9

Kierownik GOPS

056 49 368 18

10

Świadczenia rodzinne

056 49 368 19

11

Fundusz alimentacyjny

056 49 368 20

12

Kierownik USC, ewidencja ludności

056 49 368 21

13

Dowody osobiste, sprawy wojskowe, zarządzanie kryzysowe

056 49 368 22

14

Oświata - księgowość

056 49 368 23

15

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

056 49 368 24

16

Sekretarz Gminy

056 49 368 25

17

Radca Prawny

056 49 368 26

18

Kadry, Obsługa Rady Gminy

056 49 368 27

19

Księgowość budżetowa

056 49 368 28

20

Skarbnik Gminy

056 49 368 29

21

Podatki, działalność gospodarcza, windykacja podatków

056 49 368 30

22

Obsługa kasy gminy

056 49 368 31

23

FAX Urzędu Gminy

056 49 368 32        056 49 364 84

24

Biblioteka publiczna

056 49 368 33