Logo BIP

UCHWAŁA NR XVIII/91/08 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bartniczka do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania