Logo BIP

UCHWAŁA Nr XVII/88/08 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.