Logo BIP

UCHWAŁA Nr XIX/98/08 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.