Logo BIP

Unieważnienie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego " Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bartniczka"

Unieważnienie przetargu - pobierz plik