Logo BIP

Zawiadomienie o wniesieniu protestu. Wezwanie do przystąpienia do protestu. "Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Bartniczka"

Zawiadomienie o wniesieniu protestu - pobierz plik

Wezwanie do przystąpienia do protestu - pobierz plik

Protest - pobierz plik